Hidrant ve Tesisatı
Hidrant ve Tesisatı

Hidrant ve Tesisatı

Bir  bölgenin  yangın  riski  dikkate  alınarak cadde ve sokaklarda veya büyük işyeri ve topluma açık binaların dış kısımlarına kurulur. İçinde basınçlı su bulunmakta olup hortum takılarak yangına müdahale ve araçlara su temini amacıyla kullanılan tesisatlardır.

Hidrant hatlarının baglantıları şehir suyu şebekesinden veya büyük işletmelerde yangın pompasından beslenir.Yangın esnasında itfaiye araçlarının kolaylıkla ulaşabilecegi ve baglantı yapabilecegi noktalara konulmalıdır.

Yangının, tesislerin özelliklerine bağlı olarak gelişme gösterdiği bir gerçeksede, esas olan yangına anında müdahale etme süresidir. Yer üstü yangın hidrantları buna imkan verir. Yer üysyü yangın hidrantları; Fabrikalarda, depolarda, endüstriyel tesislerde, bina çevrelerinde, yangına hassas ormanlık arazilerde ve şehir yerleşim bölgelerinde, Şehir ve kasabalarda yangına direkt müdahale imkanının yanısıra itfaiyenin su temininde, fabrikalar, depolar, binalar ve endüstriyel tesislerde yangına müdahale için kullanırlar.