Klima Santrali ile ısıtma
klima santrali ile ısıtma

Klima Santrali İle Isıtma

Klima santrali ile ısıtma sisteminin çalışma prensibi ısıtma işlemi uygulanacak olan mekanda ortamdaki havayı içine almak için aspiratör kullanımından ve havayı geri vermek için ise vantilatör kullanımından oluşmaktadır. Isı geri kazanımlı klima santralleri büyük oranda enerjiden tasarruf eder.

Klima santrali ile ısıtma sistemleri egzoz havası ile temiz hava fiziki olarak birbirine karışmadan ısı geri kazanım hücresinde birbirlerine enerjilerini vererek havayı koşullandırmaktadır.

İki tip geri ısı kazanımı çeşitleri vardır. Bunlar Havadan havaya ve havadan suya ile ısıtma sistemleridir.Klima santrali ile ısıtma ile havadan havaya ısı geri kazanım sistemlerinde ise egzozdaki havanın enerjisi taze havaya geçmesi işlemi, ısı dönüştürücüler alüminyum profil levhalar kullanarak yapılmaktadır. Sudan havaya ısı geri kazanım sistemlerinde, taze havanın girdiği tarafta ve egzoz tarafında olarak iki adet batarya bulunmaktadır. Su sirkülasyonu pompası yardımı ile iki batarya kapalı alanda devre olarak birbiri arasında çalışır.