Isıtma ve Soğutma Tesisatı Koruma Sistemi

Isıtma ve Soğutma Tesisatı Koruma Sistemi

Isıtma tesisatı kazan dairesi yerleşimi, vana ve armatür montajı, borulama, işletme, ölçme ve test gibi işlemlerle ilgili pratikler bulunmaktadır.
Soğutma, bir maddenin veya ortamın sıcaklığını, onu gösteren ortamın sıcaklığının altına indirmek ve orada ısıyı yoketmek üzere ısısının alınması işlemine denir.

Birikintiler Sonucu ;

Yüksek enerji tüketimi,

Yükselen arıza ve bakım maliyetleri,

Ekipman kaybı,

Radyatörlerde ve yerden ısıtmada soğuk noktalar,

Kullanma suyu problemleri,

Noktalaşma ve delinmeler,

Sirkülasyon sorunları

Koruyucu-önleyici-çözümleyici mühendislik çalışmaları, yeni imal edilmiş ya da kullanımda olan ısıtma/soğutma kapalı devreleri ve özel amaçlara göre çalışan ısıl proseslerde flushing ve koruyucu önlemlerin birlikte uygulanması sonrasında bakım maliyetlerinin ve plansız duruşların %95 oranında azaldığını kanıtlamıştır.