Ameliyathane Tesisatı
Ameliyathane Tesisatı

Ameliyathane Tesisatı

Hastanelerde hijyenikliğin sağlanması için gerekli olan klima tesisatı odalarda konforun sağlanmasının yanı sıra hastane içerisinde mikroorganizmaların, tozların, narkoz gazlarının ve pis kokuların da en alt seviyelere çekilmesini temin etmek için ameliyathane tesisatı kullanılmaktadır.

Hastanelerdeki standart odaların dışında daha steril bir ortam gerektiren ameliyathane süitlerinde ise enfeksiyon risklerini en alt seviyelerde tutabilmek ve mikroorganizma konsantrasyonunu standartlar ile belirtilen değerlerde tutabilmek için klima sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ayrıca, bu sistemler, odalar arasında hava akışını sağlayarak odalardaki hijyenik ortamların bozulmasına da engel olurlar.