Vav ve Cav Uygulamaları

Vav ve Cav Uygulamaları

VAV (Variable Air Volume) terminal üniteleri, laboratuvarlara gönderilen şartlandırılmış hava miktarını, termostattan ya da otomasyon sisteminden alacağı sinyale göre değiştirerek sıcaklık kontrolünü sağlayan ünitelerdir. CAV (Constant Air Volume) sabit hava hacimli sistemlerdir. Klima ve havalandırma sistemlerinde mekanlara istenilen taze hava ihtiyacının sağlanmasında, sabit debide hava iletilmesinde veya egzost edilmesinde kullanılır.

VAV kutular kullanılarak ameliyat odalarında sabit hava debisi sağlanabilmekte ve ameliyat odası sürekli sabit basınçta tutulabilmektedir.CAV kutularında ise ortama sabit bir hava debisi sağlayarak, filtrenin kirlenmesi veya bir ortamın devre dışı kalması durumunda ortamın basınç değerini sabit tutmaktadır.

CAV ve VAV sistemleri arasındaki en önemli fark; CAV sisteminin debide hava ile klimatizasyonu gerçekleştirmek, mahal sıcaklık ayarlarını ise üfleme sıcaklığının modülasyonu ile gerçekleştirmektir.VAV sistemlerinde ise üfleme sıcaklığını sabit tutmak, mahal sıcaklığını debi regrajı ile gerçekleştirmektir