Gazlı Söndürme Sistemleri
Gazlı Söndürme Sistemleri

Gazlı Söndürme Sistemleri

Yangının oluşabilmesi için yanıcı maddelerin belirli bir sıcaklığa ulaşabilmesi ve ortamda yeterli miktarda oksijen miktarının bulunması gerekmektedir. Temiz bir ortamdaki havada % 20,9 oranında oksijen vardır. Yanma olayının gerçekleşmesi için bu oranın 'nın altına düşmemesi gerekir. Oksijen oranının 'nın altına inmesiyle yanma reaksiyonu yavaş yavaş sönmeye yüz tutar. Oksijen oranının 0'ün altına düşmesi halinde yanma sonlanır. 

Gazlı söndürme sistemleri, ekipmanlarınızın korunmasında veya çalışma devamlılığının sağlanması gereken hacimlerde etkin şekilde kullanılan sistemlerin başında gelmektedir. Bilgi işlem odaları, izleme ve kontrol merkezleri, data ve endüstriyel odalar, telefon santralleri, enerji üretim merkezleri, arşivler vb. hacimlerde yaygın olarak kullanım alanı bulunmaktadır.

Gazlı söndürme sistemleri, hem ortamın sıcaklığını düşürerek hem de ortamdaki oksijen miktarını yanma sınırının altına indirerek yangını söndürmektedir. Uygulandıkları mahallere zarar vermedikleri esnek kullanım seçenekleri sundukları ve mahallerde bulunan donanımların kullanımlarının söndürme işleminin akabinde sağlayabildikleri için yaygın kullanım alanları bulunmaktadır.